OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

 • Kurzy prvej pomoci

Spoločnosť BPQ, s.r.o. je na základe Rozhodnutia MZ SR č. Z53739-2013-OZdV oprávnená organizovať kurzy prvej pomoci. Kurzy sú tematicky prispôsobené zameraniu skupiny uchádzačov, napr. pre:

  • uchádzačov o vodičské oprávnenie
  • vodičov
  • zamestnancov
  • školy
  • iných záujemcov.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom našich kontaktov, formulára na stránke alebo vyplnením a zaslaním prihlášky.

 • Školenia osôb poverených spracúvaním osobných údajov v organizácii

 • Školenia pracovníkov vykonávajúcich práce vo výške a nad voľnou hĺbkou

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
 • V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponúkame
  • školenia novoprijatých zamestnancov
  • opakované školenia zamestnancov
  • školenia vedúcich pracovníkov
  • školenia zamestnancov pracujúcich vo výške
  • školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
  • školenia zamestnancov zamerané na poskytovanie prvej pomoci v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • Ochrana pred požiarmi:

Ponúkame školenia zamestnancov z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

  • školenia novoprijatých zamestnancov
  • opakované školenia zamestnancov
  • školenia vedúcich pracovníkov
  • odborná príprava zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok 
  • odborná príprava zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase