Vhodné prostredie pre rast detí

Vhodné prostredie pre rast detí

Zaujíma vás téma detí a nastavenie hraníc vo výchove? Je to téma, s ktorou tak povediac bojujete, vzhľadom na to, že nechcete svoje deti obmedzovať, no na druhej strane si uvedomujete vašu zodpovednosť za nich? Tak ako to je vlastne s tými hranicami?

 Každé dieťa je jedinečné a sebe vlastným spôsobom sa aj prejavuje navonok. Okrem toho, dieťa sa učí pozorovacou metódou a opakuje správanie sa rodičov, ktorí sú jeho prvými vzormi a učiteľmi. V prvom rade rodičia preberajú zodpovednosť za svoje deti, za ich smerovanie v útlom detstve ako aj samotné nastavenie zdravých hraníc. Hraníc, ktoré ochránia deti od konfrontovania sa s bezvýhradne nebezpečnými situáciami.

spoločné učenie sa

Ďalšou stránkou nastavovania hraníc vo vývoji dieťaťa je aj spôsob, akým dieťaťu stanovými isté pravidlá. Ak ich podáme výhradne autoritatívnou formou typu toto smieš, toto nesmieš, dieťa to nepochopí a bude si roboť po svojom. Z tohto hľadiska je dôležité podať náležité vysvetlenie k danému obmedzeniu, ktoré je dieťa schopné pochopiť a prijať. Komunikácia s deťmi je aj v smere určovanie limitov dôležitá. Komunikácia, kde jednoduchou, hravou a prijateľnou formou vysvetlíme, o čo vlastne ide a prečo dieťa toto môže a toto zase nie.

hlavne nech je pohoda

Úlohou rodičov nie je deti porovnávať a dávať na piedestál a za vzor vlastnému dieťaťu iné deti, ale dieťa dostatočne viesť, motivovať a podporovať vo vývoji, v jeho vlastných schopnostiach a v tom, čo ho baví. Niektoré deti sú aktívnejšie a potrebujú si niečo vyskúšať na vlastnej koži, pretože dobre mienené rady nie sú pre nich tak dostatočnou učebnou látkou ako vlastná skúsenosť. Aj to je dôležité pre rodičov prijať a pochopiť.

V dnešnej dobe je veľa pomocných metód, ktoré sú vytvorené na spôsob rôznych hier, pomocou ktorých sa deti učia doslova objavovať svet. Ak sa stretnú podobne naladené deti, ktoré si navzájom rozumejú, je to hotový zázrak. Vytvorme našim deťom vhodné prostredie, kde môžu bezpečne rásť a rozvíjať seba ako aj svoje schopnosti.

Previous post Praktické kľúčenky
Next post Matcha čaj